" هوالــــــــــــرزاق "

جستجو
Close this search box.
درباره ما در خانه لوگو

درباره ما در خانه لوگو

خانه لوگو یک وب سایت طراحی هویت بصری بر خط است که با نیت از بین بردن فاصله مشتریان با مراکز طراحی پایه گذاری شده است. این شیوه در کشورهای توسعه یافته سالیان درازی است که مورد استفاده قرار می گیرد.

اینجانب مهدی نوروزی کارشناس و طراح گرافیک، مفتخرم با پایه گذاری وب سایت طراحی هویت بصری خانه لوگو بتوانم بخشی از نیاز هموطنانم به امور طراحی را به نحوی شایسته برآورده نمایم.